Search
Close this search box.

There is/are i dijalog za početnike

Sadržaj

Gramatika:

Jedna od prvih lekcija kod učenja engleskog jezika je upotreba there is/there are. Slijedi prvo i uobičajeno pitanje – što to znači.

Manje više, ništa ako gledamo sa aspekta našeg jezika. Ne može se svaka riječ ili izraz doslovno prevesti sa engleskog konkretno na naš jezik.
Ali ova fraza je veoma česta i veoma bitna, kada je engelski jezik u pitanju, pa bi mogli ovu temu zajedno proučiti.

There is, there are – značenje

– nalaziti se, postojati

To bi po smislu, onako baš doslovno bilo značenje ove fraze.

Mi kažemo:

Knjiga je na stolu.
Lijepo, konkretno i točno.

Ali, na engleskom je to:

There is a book on the table.

Bolje bi bilo reći: Knjiga se nalazi na stolu.

Prije nego što netko kaže, što sad kompliciraju ti Englezi, razotrimo drugi primjer:

There are excellent restaurants in Zagreb.
Kako bi to mi rekli: U Zagrebu ima odličnih restorana.

Tu smo!

Problem je taj što mi glagol imati koristimo mnogo šire i slobodnije nego što je to moguće sa glagolom to have u engleskom jeziku.

There is, there are ili to have

Glagol to have je toliko često u upotrebi u engleskom, bilo kao pomoćni, bilo kao glagol u svom značenju imati, da je zgodno ostaviti ga malo sa strane da se odmori. Naročito tamo gdje nije potreban.

(It) has a book on the table. (Ima knjiga na stolu!!)
Naravno da to nikada nećemo reći.

Znači ako želimo reći da negdje, izvan nas, na nekoj lokaciji, bilo da je ta lokacija u našoj blizini ili ne, nešto postoji, egzistira onda koristimo there is, there are.

Evo primjera:

Negdje, lokacija vrlo blizu mene (moj tanjur juhe) postoji nešto, egzistira u mojoj juhi (muha).

There’s a fly in my soup. (Muha je u mojoj juhi.)

Naravno da ja imam (to have) juhu, imam i muhu koja pliva u njoj ali to nije percepcija koja nas zanima.

Ja samo zaključujem da se nešto nalazi, egzistira postoji (na nekoj lokaciji, u nekoj dimenziji – prostornoj ili vremenskoj) i to je glavna upotreba there is, there are.

There is –  Upitni i niječni oblik

Jednina

Prije toga moram naglasiti, makar ste to do sada shvatili sami:

 1. there is se koristi kada govorimo o jednoj stavki, u jednini
 2. there are se koristi za više njih, u množini
 3. uz oblik za množinu se naravno ne koristi neodređeni član nego some/any.
 4. upitni oblik se pravi inverzijom – zamijenom poretka riječi
Is there a dog in the supermarket? – No, there isn’t.
Ima li psa u samoposluzi? Ne, nema.

Množina

Are there any dogs in the park? – Yes, there are. (Ima li pasa u parku? Da, ima.)

Naravno, možemo praviti i pitanja sa upitnim rečima – isti poredak riječi:

How many dogs are there in the park? (Koliko ima pasa u parku?)


-Niječni oblik 
Dodajemo not
 • There aren’t any cakes in the refrigerator. (Nema kolača u frižideru.)

Yes or no questions singular

 • Is there a game on today?
 • Is there a festival in June?

Yes / No Questions Plural

 • Are there any apples left?
 • Are there any eggs in the refrigerator?

Positive Statements Singular

 • There is a tree near my house.
 • There is a beach in the town.

Positive Statements Plural

 • There are many children in the park.
 • There are many desks in my office.

Negative Statements Singular

 • There isn’t an easy way to do this.
 • There isn’t a handle on the door.

Negative Statements Plural

 • There aren’t many people here.
 • There aren’t many ways to do this.

Jeopardy:

There is / There are

Transkripti

Sarah: So John, where are you from?

John: My hometown is very small. It’s a little town in the countryside, in Wisconsin. There are only 5,000 people there.

Sarah: Wow. There aren’t very many people.

John: No, it’s very small. There aren’t very many businesses. There isn’t a shopping mall. There are a lot of grocery stores. And there are a lot of gas stations. But there isn’t much to do there.

Sarah: Oh really? Are there any movie theaters?

John: Well, there is one movie theater. So that’s a nice thing to do. In fact, there are many screens in the theater. There are eight different movies showing.

Sarah: How about at night? What’s fun to do – how about at night? Is there very much night life?

John: Yeah, there is not so much. But there is a bowling alley. It’s fun to go bowling with friends. There’s a bowling alley and the movie theater. There is one restaurant where you can go for tacos and burritos. And there’s one more restaurant for pizza and spaghetti.

But during the daytime, you can go to the park. There’s a river that goes through the town. So in the middle of town, there’s a river. And there’s a park that goes along both sides of the river. And at the park, there is a tennis court and a disc golf course.

Sarah: Disc golf?

John: Yeah. I like to play disc golf with my friends. It’s really fun. And after we finish playing disc golf, we usually go to the pizza restaurant.

Sarah: Oh, I see. How about schools? Are there very many schools?

John: Let’s see. No, there aren’t very many. There is only one elementary school, one junior high school and one high school. That’s it.

Sarah: Interesting.

John: Yeah. There aren’t very many schools but the town doesn’t need more schools because there aren’t very many people there.

Sarah: I see. Are there any mountains?

John: No. The whole area is very flat. There are no mountains but there are a lot of trees. In fact, there are trees on my town’s sign because my town is famous for all the trees on every street.

Sarah: Oh wow. It sounds like a great city.

Sarah: Pa Johne, odakle si?

John: Moj rodni grad je vrlo mali. Mali je gradić na selu, u Wisconsinu. Tamo ima samo 5000 ljudi.

Sarah: Wow. Stvarno nema jako puno ljudi.

John: Ne, vrlo je mali. Nema jako puno o poslovnih objekata. Nema šoping centra. Ima puno trgovina. I ima puno bezinskih pumpi. Ali, nema puno toga za radit.

 

 

Sarah: Oh, stvarno? Postoji li kino?

John: Pa, ima jedno kino. Tako da je to lijepa stvar za radit. Zapravo, postoji puno dvorana. Osam različitih filmova prikazuje se u isto vrijeme.

Sarah: Kako je po noći? Što zabavnoga ima za radit? Ima li tamo noćnog života?

John: Da, nema ga puno. Ali, ima jedna kuglana. zabavno je ići kuglati se s prijateljima. Ima jedna kuglana i kuno. Postoji jedan restoran gdje možete otići pojesti taco ili burito.

 

 

Ali tijekom dana, možeš otići u park. Postoji rijeka koja prolazi kroz grad. Tako da usred grada, prolazi rijeka. I postoji park koji prolazi s obje strane rijeke. I u parku, ima teniski i disc golf teren.

 

 Sarah: Disc golf?

John: Da. Volim igrat disc golf s mojim prijateljima. Stvarno je zabavno. I nakon što završimo s igranjem disc golfa, obično odemo u pizza restoran.

Sarah: Oh, da. Kako je s školama? Ima li puno škola?

John: Da vidimo…Ne, nema puno. Ima jedna osnovna i dvije srednje škole. To je to.

 

 

Sarah: Zanimljivo.

John: Da. Nema puno škola, ali ni ne treba puno škola zato što nema tako puno ljudi.

 Sarah: Razumijem. Ima li tamo planina?

John: Ne. Cijelo područje je veoma ravno. Nema planina, ali ima puno drveća. Zapravo, drveća su na znaku moga grada zato što je on poznat po drveću na svim ulicama.

Sarah: Oh wow. Zvuči kao odličan grad.