Indirektne upitne rečenice – indirect questions

Sadržaj

Video predavanje: Indirektne upitne rečenice

Objašnjenje

Ako pitanje započnemo rečenicom poput:

  • Do you think
  • Do you know
  • Have you any idea

Pomoćni glagol ne stavljamo ispred subjekta i ne koristimo pomoćne glagole do / does / did

Ako je odgovor na pitanje “da” ili “ne”, nakon uvodne fraze koristimo “if” ili “whether”
Primjer:

  • Do you know if he likes football?
  • Can you tell me whether you can come to the party?

Redoslijed riječi je isti kao u izjavi.

PRIMJER # 1

Do you know where does Liam work?

Do you know where Liam works?

PRIMJER # 2

Have you got any idea where is Bella?

Have you got any idea where Bella is?

Vježba