Search
Close this search box.

Comma splices and run on sentences

Pokreni video

Intro

Žudnja Hrvata za zarezima, i sukob koji predstavljaju sa engleskom gramatikom – Tajna ljubavna veza razotkrivena!

U engleskom, najbolje je pričati kratko i slatko. Trebali bi uvijek pričati sa jasnoćom I konciznošću. Nastavljanje rečenice može dovesti do zabune i gramatičke pogreške. U hrvatskom, uobičajena je praksa da se rečenice nastavljaju sve dok možemo držati dah. Pisci kao Miroslav Krleža su zloglasni po tome, npr. u sljedeće dvije rečenice:

Naše srce, kada je već o srcu riječ, nije vodovodna
cijev ni rezervoar, dok gospoda ordinarijusi i
primarijusi, pušeći cigarete i pijući konjak, to
ne razumiju, jer ta gospoda učenjaci u životu
nisu pročitala ni jednog jedinog feljtona, ni stiha,
ti mudraci pojma uopće nemaju da je poezija
nerazmjerno važnija od njihove arteriosklerozne
hidrauličke mudrosti, oni puše i piju, a nama
brane cigarete i alkohol, dakako napajajući
nas mlijekom od tuberkuloznih krava da bi nas,
s jedne strane imunizirali, a s druge, zarazili
tuberkulozom.

Gospoda pojma nemaju da je ljudsko srce
svileni barjak, i da ono osjeća svaki najneviniji
dašak zefira, pa i telefonske žice pjevaju na
vjetru kao harfe, a ljudsko srce nije samo
telefonska žica, ono je čitav orkestar
od harfa i cimbala, od violina i truba,
naše srce pjeva trijumfalno i raste ritmom
simfonične poeme, a nije hidrant, kao što misle
ovi vodovodni majstori, nego – suluda oluja od
tisuća i tisuća instrumenata, a za ustalasalo
more ovog našeg suludog koncerta
uho mnogopoštovane gospode medicine je gluho.

Nažalost po Hrvate, to nije moguće u engleskom. Zarez, o kojem ćemo malo više razgovarati, nije dio koji se slobodno koristi u nastavljanju rečenica. Gornji odlomak je primjer nečega što zovemo rečenični niz. U ovom blogu promotrit ćemo rečenične nizove, uključujući Hrvatima drag ‘the comma-slice’ i   razrješiti ih sa pravilnim alternativama.

 Rečenični nizovi u engleskom su gramatički netočni; zvuče jako loše i trebali bi ih iskorijeniti iz upotrebe. Nažalost, računalni gramatički provjerenici nisu dobri u identificiranju takvih nizova. Oni će prepoznati podjelu zarezom (dvije nezavisne rečenice razdijeljene zarezom), ali su zadovoljni ako nema interpunkcije između rečenica.)

Rečenični niz (nekad nazvana i “spojena rečenica”) ima najmanje dva dijela, od kojih oba mogu stajati sami (drugim riječima, dvije nezavisne rečenice), ali su ta dva dijela ‘zaljepljena’ umjesto da su propisno spojena. Pogledajte i dio koji opisuje što se može dogoditi između dvije nezavisne rečenice.

Duljina rečenice nema nikakve veze s tim je li rečenica rečenični niz ili nije; biti ‘run-on rečenica’ znači imati strukturnu manu koja može pogoditi I vrlo kratke rečenice.

The sun is high, put on some sunblock.  

Sunce je jako, stavi kremu za sunčanje.

Krajnje duga rečenica može biti teška za izgovorit, ali može biti strukturno ispravno. Kliknite ovdje da vidite rečenicu s 239 riječi koja je savršeno ispravna (strukturno).

Kada su dvije nezavisne rečenice povezane samo s zarezom, tvore rečenični niz koja se naziva ‘podjela zarezom’. Gornji primjer (o kremi za sunčanje) je podjela zarezom. Kada koristimo zarez da povežemo dvije nezavisne rečenice, uz njega mora stajati i veznik (i, ali, za, niti, već, ili, tako da

Rečenični nizovi se događaju u sljedećim okolnostima:

  1. Kada druga nezavisna rečenica daje zapovijed ili direktivu na temelju onoga što je rečeno u prvoj rečenici.

This next chapter has a lot of difficult information in it, you should start studying right away. 

 Sljedeće poglavlje ima puno teških informacija, trebao/trebala/trebali bi odmah počet učiti.

Mogli bi stavit točku gdje je zarez i počet novu rečenicu. Točka-zarez bi isto bila dobra opcija.

This next chapter has a lot of difficult information in it. You should start studying right away.  

Sljedeće poglavlje ima puno teških informacija, Trebao/Trebala/Trebali bi odmah počet učiti.

This next chapter has a lot of difficult information in it; you should start studying right away.

Sljedeće poglavlje ima puno teških informacija; trebao/trebala/trebali bi odmah počet učiti.

Kada su dvije nezavisne rečenice povezane prijelaznim izrazom(vezničkim prilogom) kao međutim, povrh toga, štovi

Mr. Nguyen has sent his four children to ivy-league colleges, however, he has sacrificed his health working day and night in that dusty bakery. Gospodin

Nguyen je poslao četvero svoje djece na elitne fakultete, međutim, žrtvovao je svoje zdravlje radeći dan i noć u toj prašnjavoj pekari.

Ponovno, gdje taj prvi zarez stoji, mogli smo koristiti točku i početi novu rečenicu ili koristiti točku-zarez.

Mr. Nguyen has sent his four children to ivy-league colleges. However, he has sacrificed his health working day and night in that dusty bakery.

Gospodin Nguyen je poslao četvero svoje djece na elitne fakultete. Međutim, žrtvovao je svoje zdravlje radeći dan i noć u toj prašnjavoj pekari.

Mr. Nguyen has sent his four children to ivy-league colleges; however, he has sacrificed his health working day and night in that dusty bakery.

Gospodin Nguyen je poslao četvero svoje djece na elitne fakultete; međutim, žrtvovao je svoje zdravlje radeći dan i noć u toj prašnjavoj pekari.

Kada druga nezavisna rečenice ima zamjenicu koja je povezuje s prvom nezavisnom rečenicom.

This computer doesn’t make sense to me, it came without a manual.

This computer doesn’t make sense to me; it came without a manual.

Most of those computers in the Learning Assistance Center are broken already, this proves my point about American computer manufacturers.

Most of those computers in the Learning Assistance Center are broken already.  This proves my point about American computer manufacturers.

Comma splice practice (run on sentences)

 

More comma practice (general comma rules)