Članovi u Engleskom Jeziku

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

U hrvatskom jeziku članovi ne postoje. Zato tu griješe mnogi učenici i studenti engleskog jezika. Postoje pravila korištenja, ali su ona ponekad suptilna i nedorečena. Potrebno je dosta iskustva u korištenju engleskog jezika kako bi se članovi u engleskom jeziku razumjeli i pravilno primijenili.

 

“Članove u engleskom jeziku smatramo vrstom pridjeva.”

 

Određeni i neodređeni članovi u engleskom jeziku 

Engleski jezik ima tri člana, jedan određeni “the” i dva neodređena “a” i “an”. S obzirom da hrvatski jezik nema članova, ovo nam poglavlje može biti malo problematičnije. Osnovna pravila za upotrebu članova nisu nejasna, ali kada dosegnemo višu razinu znanja engleskog jezika, upotreba članova postaje složenija zbog mnogih iznimaka.

Neodređeni: a i an

„A“ i „an“ su neodređeni članovi u engleskom jeziku. Koriste se uz imenice koje nisu određene, odnosno nisu poznate i govorniku i slušatelju. „A“ se dodaje imenicama koje počinju suglasnikom. „An“ se dodaje imenicama koje počinju samoglasnikom. To se pravilo odnosi na izgovor. Tako se ispred riječi “teacher” stavlja “a” . Ispred riječi „actor“ dodajemo član „an“.

Određeni: the

„The“ je određeni član u engleskom jeziku i stoji uz određenu imenicu. Da bi imenica bila određena, mora se odnositi na određeni pojam koji je poznat i govorniku i slušatelju. Evo jednog takvog primjera. Ako osoba A traži od osobe B dozvolu da se posluži telefonom, to znači da je telefon vjerojatno u vlasništvu osobe B. Obje osobe znaju točno o kojem je telefonu riječ. Stoga u ovom primjeru koristimo određeni član „The“: „May i use the phone?“ 

Osnovno pravilo za upotrebu je: kada je brojiva imenica u jednini i spominjemo je prvi put, ispred nje postavljamo “an” (ako imenica počinje na samoglasnik: a/e/i/o/u/ə) ili “a” (ako počinje na suglasnik- sve ostale glasove). Za svako daljnje spominjanje iste imenice, upotrebljava se određeni člana “the”. Imenice u množini su bez člana ako ih spominjemo prvi put, ili imaju član “the” kada su već bile spomenute ili su određene na neki drugi način.

There is dog in the garden. The dog is black. = Na vrtu je pas. Pas je crn.

Važno je da prepoznaš gdje se engleski članovi koriste, a gdje ne. U tome ti mogu pomoći brojive i nebrojive imenice. Brojive imenice se odnose na ljude, mjesta ili stvari koje se mogu izbrojati. One uvijek mogu biti u množini.

One flower – two flowers
One girl – two girls

Nebrojive imenice se često odnose na apstraktne pojmove (thought), hranu (honey), napitke (milk) ili različite tvari (ice). One se mogu izbrojati samo ako ispred njih umetneš mjerne jedinice.

Ice – Two blocks of ice
Honey – Three spoons of honey

Upotrebljavamo ga za sva tri spola, ispred imenica u jednini in množini.

 • Ispred imenica koje počinju na suglasnik “the” se izgovara / ð/
 • Ispred imenica koje počinju na samoglasnik “the” se izgovara / ði/
  • the tree = drveće
  • the apple = jabuka
  • the computer= računalo
  • the orange car = narančasta auta
  • the letter = pismo
  • the intelligent professor = inteligentni profesor
  • the question = pitanje
  • the uncles = stričevi

Ispred imenica koje počinju na suglasnik postavljamo”a”

 • Ispred imenica koje počinju na samoglasnik postavljamo “an”
  • a tree = stol
  • an aunt = teta
  • a bed = krevet
  • an old school = stara škola
  • an letter = pismo
  • an American flag= američka zastava

PAZITE: važan je izgovor riječi, a ne njen zapis

 • unit, a used bike, a university =jedinica, polovan bicikl sveučilište
 • an uncle, an honest person, an hour = ujak, poštena oseba, sat
 • na početku riječi je /j/ u izgovoru, zato je član “a”
 • na početku riječi je /a/ u izgovoru, zato je član “an”

Neodređena stvar/osoba (to može biti nebrojiva imenica ili brojiva imenica u jednini) Određena stvar/osoba (nešto što je jedinstveno ili želimo izdvojiti iz skupine)

 • Life is what happens to you while you’re busy making other plans. = Život je ono što ti se desi kad praviš druge planove.
 • I like white flowers. = Volim bijelo cvijeće.
 • There is a man sitting in the corner. = U kutu sjedi muškarac.
 • I’ve read a book on the life of Roman Abramovič. = Pročitala sam knjigu o životu Roman Abramovič. (Roman Abramovič ima samo jedan život)
 • I would like to buy the flowers from that vase.= Želim kupiti cvijeće iz one vaze. (točno određeno cvijeće, cvijeće iz ove vaze
 • The man sitting in the corner is my ex boyfriend. = Muškarac koji sjedi u kutu je moj bivši momak. (ne bilo koja muškarac, već onaj koji sjedi u kutu)

Imena ljudi, osobna imena sa titulama Prezimena obitelji

 • Pete and Tim are schoolmates.= Pete Tim su školski prijatelji.
 • Uncle Tim lives in Celje.= Ujak Tim živi u Celju.
 • Queen Mary was an intelligent woman.=Kraljica Mary je bila inteligentna  žena.
 • The Yarons enjoyed the party. = Yaronovi su uživali na zabavi.

Javne zgrade, institucije, vozila (neodređeno; kada se misli na svrhu zgrade ili predmeta, a ne zgradu samu po sebi) Javne zgrade, institucije, vozila (određeno) i “cathedral/cinema/office/theatre” ispred kojih je uvijek određeni član

 • Gerry doesn’t like school. = Gerry ne voli školu.
 • They go to faculty by train.= Na fakultet idu vlakom
 • Many people go to church on Sundays. = Mnogo ljudi ide u crkvu nedjeljom.
 • The school that Gerry goes to is well established. = Fakultet na kojeg ide Gerry ima dobru reputaciju.
 • The train to Split leaves at 7.20. = Vlak za Split polazi u 7.20.
 • The famous church in the centre of Zagreb has been renovated. = Obnovljena je poznata crkva u centru Zagreba.

We are going to the cinema tonight. = Večeras idemo u kino.

Imena država, planina, kontinenata, mjesta Imena država u množini, gorja, regija

 Croatia, Italy; Mount Feathertop, Mount Kilimanjaro; Europe, Africa; Zagreb, Rome the United Kingdom, the United States of Americam, the Netherlands; the Highlands, the Alps, the Rocky Mountains; the Middle East, the west of Australia Otoci (u jednini) Otočja (u množini) Norfolk Island, Crete, Sicily The Balearic Islands, the Canaries, the British Isles parkovi; jezera; ulice Imena sa of-frazom; oceani; mora; rijeke, kanali Mikumi National Park, Central Park, Valley of Flowers National Park, Hyde Park, Tapanti National Park; Crater Lake, Lake Baikal, Lake Tahoe Nevada, Caspian Sea; Wall Street, Lombard Street, Abbey Road the Isle of Man, the Statue of Zeus; the Indian Ocean, the Pacific Ocean, the Arctic Ocean; the Caribbean Sea, the Dead Sea, Bering Sea, The Aral Sea; the Mississippi River, the Danube River, the Ohio River; The Suez Canal Mjeseci, dani u tjednu (neodređeno) Mjeseci, dani u tjednu (određeno)

 • Sunday is my best day of the week. = Nedjelja mi je najbolji dan u tjednu.
 • January and February are the most popular months for skiing. = Siječanj i veljača sunajpopularniji mjeseci za skijanje.
 • I will never forget the Sunday when we met.=Nikada neću zaboraviti tu nedelju kada smo se upoznali.
 • The January of 2010 was mild. = Siječanj 2010. je bio blag.

Ispred brojivih imenica u jednini koje nisu preciznije određene ili naglašne i još ih se nije spominjalo.

I read an extremely interesting article. = Pročitala sam vrlo zanimljiv članak. I met a nice girl yesterday. = Jučer sam upoznala jednu   dragu djevojku. I have a big house. = Imam veliku kuću.

 

U frazama sa vremenom i mjerama

We have guitar lessons three times a week. = Triput tjedno imamo satove gitare. I go on holiday twice a year. = Na odmor idem dva puta godišnje. We drove 210 kilometres an hour. = Vozili smo 210km na sat. Potatoes were €0,89 a kilo. = Krumpir je bio 0,89€ po kilogramu. Milk costs over 99 cent a bottle. = Mlijeko košta preko 99 ceni po boci.

 

Zanimanja

My mother is an entreprenuer. = Moja majka je poduzetnica.

Nacionalnosti

Goran Karan is a Croatian singer. = Goran Karan je hrvatski pjevač.

Half / quite

We need half a kilo of sugar. = Trebamo pola kilograma brašna. This is quite a sweet lie. = To je prilično dobra laž.

Odabir prikladnoga člana engleskog jezika

Je li imenica određena ili neodređena?

Je li brojiva ili nebrojiva? Jednina ili množina?

Postavljaj si ta pitanja kada biraš prikladne članove engleskog jezika.

Upisi u tijeku